Regulamin

 

 

                                                            Regulamin sklepu internetowego

                                                                                     1

                                                                       Postanowienia ogólne 

    

 1. Regulamin obowiązuje w CREME DE LA CREME RADOSŁAW POLAK Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna z siedzibą w Bartągu 10-687 przy ul. Wspólnej 15.

         NIP 739 188 97 76

         REGON 510981322

         Nr rachunku bankowego: Santander Bank 14 1090 2718 0000 0001 4676 9396

         Kontakt telefoniczny: 517 687 303

         e-mail: creme.olsztyn@gmail.com

 1. Regulamin dotyczy zarazem Sprzedawcy (CREME DE LA CREME RADOSŁAW POLAK Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna) oraz Klienta (osoby lub firmy dokonującej zamówienia/zakupu) niezależnie od miejsca oraz czasu i zobowiązuje obie strony do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 2. Regulamin powstał w celu jasnego zobrazowania zasad obowiązujących podczas zakupu/sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia lub dokonanie zakupu w CREME DE LA CREME RADOSŁAW POLAK Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży osobom nie posiadającym zarejestrowanej działalności gospodarczej, wykształcenia kosmetycznego lub odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 5. Klient na życzenie Sprzedawcy powinien okazać dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności lub posiadane kwalifikacje.
 6. Ceny towarów są podawane w PLN brutto, jeżeli będzie inaczej Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
 7. Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna Creme de la Creme prowadzi sprzedaż bezpośrednią pod adresem rejestracji działalności.
 8. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub Faktura VAT w zależności od formy wybranej przez klienta.
 9. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu przy składaniu zamówienia, wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia. Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury, jeżeli klient nie spełnił powyższego warunku.
 10. Sprzedawca realizuje również zamówienia składane poprzez: kontakt telefoniczny, drogą e-mailową na adres: olsztyn@gmail.com,bądź u przedstawicieli handlowych obsługujących region.
 11. W przypadku składania zamówień innymi drogami kontaktu niż w/w ich realizacja może ulec wydłużeniu lub nie dojść do skutku.
 12. Wszelkie dane Klienta podane podczas zakupu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim.
 13. Sprzedawca bezpłatnie dowozi towar do klientów większości miast woj. warmińsko-mazurskiego raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.
 14. Wszelkich informacji na temat obsługiwanych tras i dni w których towar jest dowożony można uzyskać kontaktując się z Sprzedawcą.
 15. Realizacja zamówienia następuje po zamówienie przez zainteresowanego danego produktu, wyborze formy dostawy i sfinalizowaniu transakcji płatności.

                                                                                    2

                                                               Warunki i koszty dostawy

 

 1. Przedstawiciel Sprzedawcy dostarczy towar pod adres podany podczas rejestracji danych w systemie komputerowym, jeżeli z dowolnej przyczyny adres ulegnie zmianie Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Istnieje możliwość dostarczenia zamówienia drogą wysyłkową.
 3. Zamówienia wysyłkowe realizowane są przy współpracy z firmą kurierską InPost.
 4. Czas realizacji takiego zamówienia może trwać do 48h + czas dostarczenia paczki przez InPost.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego zrealizowania wysyłki zgodnie z kolejnością napływających zamówień.
 6. Koszt realizacji zamówienia wysyłkowego zależny jest od rodzaju wybranej usługi dostarczenia paczki, jej wagi, potrzeby zabezpieczenia towaru i kosztu opakowania.
 7. Przy zamówieniach towaru gdzie waga paczki nie przekroczy 30kg a wartość zamówionego towaru przekroczy 200zł koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 8. Wszelkich informacji odnośnie kosztów dostarczenia zamówienia drogą wysyłkową można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą.
 9. Klient podczas odbioru towaru powinien zwrócić uwagę na stan paczki przed pokwitowaniem jej odbioru. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Będzie to podstawą do reklamacji towaru.
 10. Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy za zamówiony towar, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).

                                                                                  3

                                                       Warunki anulowania zamówienia/zakupu

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer 501 610 975 i podać ewentualne poprawki lub anulować zamówienie.
 2. Nabywca nie może anulować zamówienia w chwili gdy towar został do niego dostarczony lub wysłany.

                                                                                    4

                                                              Warunki i metody płatności

 

 1. Istnieje możliwość sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności.
 2. Aby otrzymać towar z odroczonym terminem płatności nowy Klient musi dokonać przynajmniej trzech transakcji gotówkowych.
 3. Standardowo odroczony termin płatności to 7 dni, liczony od daty sprzedaży lub dostarczenia towaru. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może przedłużyć ten okres.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Metody płatności dostępne w naszym sklepie internetowym:
  • przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link)
  • karty płatnicze Visa, Maestro, MasterCard
  • BLIK
  • Google Pay
  • płatności odroczone PayPo

 

 1. Typy obsługiwanych kart płatniczych to Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 2. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.
 3. Wpłaty za towar z odroczonym terminem płatności należy dokonać na konto bankowe Santander Bank o numerze:
 4. 14 1090 2718 0000 0001 4676 9396, przedstawicielowi Sprzedawcy lub w lokalu Sprzedawcy.

        Prosimy pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać nr dokumentu zakupu oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy na którą         został wystawiony dokument; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Klient.

 1. Klient może mieć w jednym czasie maksymalnie dwie nieopłacone należności za towar. Wszelkie kolejne zamówienia będą realizowane jako płatność gotówkowa.
 2. Przekroczenie terminu spłaty zadłużenia blokuje możliwość otrzymania towaru z odroczonym terminem płatności i może skutkować naliczeniem ustawowych odsetek oraz podjęciem wszelkich kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności Sprzedawcy.
 3. Klient, który wielokrotnie przekracza termin spłaty należności może trwale utracić możliwość dokonywania zakupu z odroczonym terminem płatności.
 4. Klient, który zmienia miejsce wykonywania działalności lub adres dostarczania towaru, w przypadku posiadania nieopłaconej należności za pozostawiony towar zobowiązuje się do skutecznego poinformowania Sprzedawcy o miejscu, w którym może go zastać.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności.
 6. Sprzedawca ma prawo zażądać zadatku na poczet realizacji zamówienia. W przypadku odmowy wpłaty zadatku Sprzedawca może odmówić sprowadzenia towaru.
 7. Towar zamawiany na życzenie Klienta jest sprowadzany specjalnie dla niego. Nie ma możliwości zwrotu takiego towaru. Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.
 8. Zamówienia są realizowane do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

                                                                                          5

                                                                                   Reklamacje

 1. Sprzedający rozpatruje reklamacje przez okres 12-stu miesięcy od dnia zakupu zawartego na dokumencie sprzedaży, jeżeli okres gwarancji producenta jest krótszy czas ten ulega skróceniu do określonego przez producenta. Jeżeli producent przewidział dłuższy okres gwarancyjny, po upływie 12-stu miesięcy Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie reklamować towar w miejscu jego produkcji, zgodnie procedurami gwaranta.
 2. Wszelkie reklamacje towaru powinny odbywać się drogą pisemną z dokładnym opisem ewentualnej usterki, danymi klienta oraz nr telefonu. Należy dołączyć dowód sprzedaży oraz kartę gwarancyjną.
 3. Reklamacje przyjmowane są w siedzibie Sprzedawcy lub przez przedstawicieli hurtowni podczas dostaw towaru wyłącznie po ustaleniu takiej możliwości ze Sprzedającym.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (otrzymania reklamowanego towaru), z możliwością przesunięcia tego terminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Przy zamówieniach wysyłkowych, jeżeli Klient zauważy w towarze wady techniczne powinien bezzwłocznie odesłać go na swój koszt przesyłką pod adres Sprzedającego.
 6. Do odsyłanego towaru obowiązkowo należy dołączyć: paragon, fakturę VAT lub inny dowód zakupu, kartę gwarancyjną oraz pisemną informację o wadzie produktu (dokładny opis usterki i okoliczności jej wystąpienia) wraz z danymi kupującego i nr telefonu oraz nr konta bankowego.
 7. Towar odsyłany do Sprzedawcy musi być odpowiednio zabezpieczony przez Klienta przed zniszczeniem podczas dostarczenia.
 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 9. Towar, którego uszkodzenie nie wynika z użytkowania przez Klienta zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru z wyrównaniem wartości lub zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
 10. Czas obowiązywania rękojmi to 2 lata od dnia wydania rzeczy, zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi,  odpowiedzialność sprzedawcy. Żądanie wynikające z rękojmi należy złożyć do sprzedawcy w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.
 11. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru jest odpowiedzialnością ustawową i wynika z art. 556 KC
 12. Treść reklamacji, na podstawie rękojmi, złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
 •  imię i nazwisko lub nazwę klienta
 •  adres korespondencyjny
 •  dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta
 •  oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń
 •  własnoręczny podpis klienta
 •  załączony oryginał dowodu zakupu 

                                                                                             6

                                                                         Warunki zwrotu towaru

 1. Klient dokonujący zakupu przez sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru, okres ten rozpoczyna się z dniem wystawienia paragonu/faktury VAT lub potwierdzenia odbioru paczki.
 2. Zwrotu należy dokonać dołączając pismo o rezygnacji z produktu oraz dowód zakupu.
 3. Towar musi być w stanie nienaruszonym, jeżeli jest plomba to nie może być uszkodzona (włącznie z nieuszkodzonym opakowaniem, metkami itd.).
 4. Wszelkie oznaki naruszenia produktu będą skutkowały odmową zwrotu należności za towar (w takim przypadku wszelkie koszty przesyłania/odsyłania towaru ponosi Klient).
 5. Towar, który traci właściwości po otwarciu lub nie można określić zużycia jego zawartości nie podlega możliwości zwrotu (w szczególności żele i lakiery do paznokci), bardzo prosimy o przemyślane zakupy.
 6. Zwrotu można dokonać u przedstawiciela Sprzedawcy, jednak tylko i wyłącznie w dniu, w którym obsługuje daną trasę (nie ma możliwości odbioru zwrotu w terminie określonym przez Klienta).
 7. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności
 8. Klient dokonujący zakupu w lokalu Sprzedawcy (stacjonarnie) nie ma prawa do jego zwrotu.
 9. Klient nie może dokonać zwrotu towaru po w/w okresach.

 

7

    Zmiany regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.creme-sklep.pl

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 

POLITYKA RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl